14550, Ισπανικής προέλευσης

 

- Ανοξείδωτο

- Τροχήλατο

- Αφαιρούμενο ράφι 65x53cm

- Υδραυλική ρύθμιση ύψους 89-126cm