Β671, Kίνας

- Συσκευή Γαλβανικών & Υψίσυχνων Ρευμάτων

- Επιτραπέζια/ Φορητή συσκευή

- Ρυθμιζόμενη ένταση 10 επιπέδων

- Εναλλαγή πολικότητας

- Βάρος 1,5 κιλά

- Συνοδεύεται από ειδική λαβή εφαρμογών HF με τρία γυάλινα ηλεκτρόδια και δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια Γαλβανικών (ρολλέτας, σφαιρικό), καθώς και ουδέτερη λαβή