Κρυοθεραπεία & Υπερθερμία

HC Cryo-T Shock Desktop, Pagani Ιταλίας

Cryo T-shock-6

HC Cryo-T Shock Trolley, Pagani Ιταλίας

STAR Cryo-T Shock 4.0, Pagani Ιταλίας

STAR Cryo-T Shock 4.0 Static, Pagani Ιταλίας