Φορητές Μαγνητοθεραπείες

Magnet X-Family, ML Ιταλίας

Magnet-X-Family-Magnetotherapy1

Magnet X-Pro, ML Ιταλίας

Magnet-XPRO