Φορητοί Ηλεκτροδιεγέρτες

RC-4A COMBO, ROOVJOY Κίνας

TensTem Eco Basic, SCHWA-MEDICO Γερμανίας

LT7102, Nu-Tek Κίνας

T-One Coach, I-Tech Ιταλίας

T-One Medi Sport, I-Tech Ιταλίας

Physio Professional, I-Tech Ιταλίας