Φορητοί Υπέρηχοι

UT1032, Κίνας

Multisonic, ML Ιταλίας

Ultrasound-Multisonyc-accessories