Η2Ο2 Small Bubble, Kίνας

Επιτραπέζια συσκευή υδροδερμοαπόξεσης  7 εφαρμογών:

  • Υδροερμοαπόξεση
  • Σπάτουλα καθαρισμού
  • Υπέρηχος
  • Σπρέι οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων
  • Διπολικό RF
  • Τοπική κρυοθεραπεία
  • Μάσκα LED φωτοθεραπείας