Μ7000, Biolight Κίνας

Το φορητό/παρακλίνιο μόνιτορ Μ7000 κατάλληλο για ενήλικες, παιδιά και νεογνά, διαθέτει:

 • έγχρωμη οθόνη 7'' ιντσών TFT LCD
 • απεικόνιση κυματομορφών ηλεκτροκαρδιογραφήματος και κορεσμού οξυγόνου SPO2, καθώς και των ψηφιακών τιμών SPO2, HR, αναίμακτης αρτηριακής πίεσης ΝΙΒΡ (SYS, DIA, MEAN), αναπνοών RESP και θερμοκρασίας TEMP ενός καναλίου καθώς και τεχνικές πληροφορίες (κατάσταση μπαταριών, ευαισθησία κυματομορής, ταχύτητα κυματομορφής κλπ.)
 • κομβίο silence για σίγηση συναγερμών και περιστροφικό κομβίο πλοήγησης στο menu
 • ενισχυτής ηλεκτροκαρδιογραφήματος με 3πολικό καλώδιο ασθενή. Ρύθμιση ευαισθησίας ΗΚΓ και ταχύτητα κυματομορφής 12.5/25/50 mm/sec
 • ενισχητής μέτρησης αρτηριακής πίεσης ΝΙΒΡ (SYS/DIA/MEAN) με ταλαντωσυμμετρική μέθοδο. Οι λαμβανόμενες μετρήσεις λαμβάνονται με τρόπο αυτόματο (ρυθμιζόμενο από 1min έως 8h), χειροκίνητα και STAT. Συνοδεύεται με περιχειρίδα ενηλίκων
 • ενισχυτής αναπνοών RESP, με συναγερμό άπνοιας
 • ενισχυτής οξυμετρίας SPO Συνοδεύεται με αισθητήρα ενηλίκων
 • ενισχυτής θερμοκρασίας ΤΕΜΡ ενός καναλίου
 • αποθήκευση για ανάκληση ηλεκτροκαριογράφημα (playback HKΓ)
 • αποθήκευση 600group τιμών NIBP
 • οπτικοακουστικοί κλινικοί συναγερμοί με ρυθμιζόμενα άνω και κάτω όρια των ζωτικών παραμέτρων
 • οπτικοακουστικοί συναγερμοί για τεχνικά προβλήματα, όπως αποκόλληση ηλεκτροδίων, τέλος χάρτου, αποφόρτιση μπαταρίας κλπ.
 • βάρος λιγότερο από 3.5kg
 • επαναφορτιζόμενη μπαταρία για αυτονομία 2 ώρες
 • καλώδιο παροχής ρεύματος
 • αναβαθμίζεται με μονάδα ΤΕΜΡ δύο (2) καναλίων και ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό
 • User manual