Συσκευές Shockwave (Accoustic Wave Therapy)

STAR WAVE, Pagani Ιταλίας

HC Clinic SWT AWT, Pagani Ιταλίας

HC SWT

ESWT SC, Starbelle Κίνας