Διαθερμία Υψηλής Ισχύος SMT BM M, SMT Τσεχίας

SMT BMM AJ ofset.cdr

- Μονοπολική/ Διπολική ψηφιακή διαθερμία

- Διατίθενται τρία μοντέλα:

 • BM M SPS 300 μέγισης απόδοσης 300W
 • BM M SPS 350 μέγισης απόδοσης 350W
 • BM M SPS 400 μέγισης απόδοσης 400W

- Κατάλληλη για χειρουργικές, αγγειολογικές, οδοντιατρικές, δερματολογίκες, γυναικολογικές, ενδοσκοπικές, γαστρεντερολογικές, ορθοπαιδικές, ουρολογικές, κτηνιατρικές επεμβάσεις καθώς και για επείγουσες επεμβάσεις και επεμβάσεις ΩΡΛ και πλαστικής χειρουργικής

- Διαθέτει προγράμμα καθαρής Κοπής (CUT), Κοπής - Καυτηρίασης 1 ,2, 3 (COAG 1, 2, 3), Κοπής - Καυτηρίαση (BLEND), Μίκρο - Καυτηρίασης (MICRO), Καυτηρίασης με Ψεκασμό (SPRAY), τόσο σε μονοπολική όσο και σε διπολική λειτουργία.

- Σε μονοπολική λειτουργία ο έλεγχος των βασικών εφαρμογών (CUT, COAG) γίνεται από διακόπτη χειρός, πάνω στο ESU pencil ενώ σε όλες τις υπόλοιπες μονοπολικές εφαρμογές και σε διπολική λειτουργία από ποδοδιακόπτη

- Διαθέτει ειδικό λογισμικό ασφαλείας, ελέγχοντας την λειτουργία της συσκευής 100 φορές το δευτερόλεπτο.

- Μονοπολική λειτουργία:

 • Μέγιστη απόδοση σε Kαθαρή Κοπή (CUT): 300W (BM M SPS 300), 360W (BM M SPS 350), 400W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση 1 (COAG 1): 300W (BM M SPS 300), 300W (BM M SPS 350), 300W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση 2 (COAG 2): 200W (BM M SPS 300), 200W (BM M SPS 350), 200W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση 3 (COAG 3): 60W (BM M SPS 300), 60W (BM M SPS 350), 60W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση (BLEND): 300W (BM M SPS 300), 360W (BM M SPS 350), 380W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Μίκρο - Καυτηρίαση (MICRO): 40W (BM M SPS 300), 40W (BM M SPS 350), 40W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Καυτηρίασης με Ψεκασμό (SPRAY): 300W (BM M SPS 300), 360W (BM M SPS 350), 400W (BM M SPS 400)
 • Συχνότητα λειτουργίας: 460 KHz

- Διπολική λειτουργία:

 • Μέγιστη απόδοση σε Kαθαρή Κοπή (CUT): 300W (BM M SPS 300), 340W (BM M SPS 350), 340W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση 1 (COAG 1): 260W (BM M SPS 300), 260W (BM M SPS 350), 260W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση 2 (COAG 2): 200W (BM M SPS 300), 200W (BM M SPS 350), 200W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση 3 (COAG 3): 60W (BM M SPS 300), 60W (BM M SPS 350), 60W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Κοπή – Καυτηρίαση (BLEND): 300W (BM M SPS 300), 320W (BM M SPS 350), 320W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Μίκρο - Καυτηρίαση (MICRO): 40W (BM M SPS 300), 40W (BM M SPS 350), 40W (BM M SPS 400)
 • Μέγιστη απόδοση σε Καυτηρίασης με Ψεκασμό (SPRAY): 300W (BM M SPS 300), 340W (BM M SPS 350), 340W (BM M SPS 400)
 • Συχνότητα λειτουργίας: 460 KHz

 

SMT BMM AJ ofset.cdr

jrv4ad62q6_HF_SMT_BMM