Ηλεκτρομαγνητική Εκγύμναση

HIEMS MAX 4, BeautyLife Κίνας

HIEMS MAX4light, BeautyLife Κίνας

HIEMT MAX 3, BeautyLife Κίνας

HIEMT MAX 3light, BeautyLife Κίνας

EMSlim mini, BeautyLife, Κίνας

EMSlim, BeautyLife Κίνας

EMSlim NOVA, BeautyLife Κίνας

EMSlim Nova RF, BeautyLife Κίνας